Matematyka

Układ współrzędnościowy i przykłady

The wektory kolinearne Są one jednym z trzech typów istniejących wektorów. Chodzi o te wektory, które są w tym samym...

Trójmian postaci x ^ 2 + bx + c (z przykładami)

Przed nauką rozwiązania trójmian postaci x ^ 2 + bx + c, a nawet zanim poznasz pojęcie trójmian, ważne jest,...

Cechy trójkąta równoramiennego, wzór i obszar, obliczenia

A trójkąt równoramienny Jest to trójstronny wielokąt, w którym dwa z nich mają ten sam pomiar, a trzeci ma inny...

Skala trójkąta, formuła i obszary, obliczenia

A trójkąt skalenny Jest to trójstronny wielokąt, w którym każdy ma inne wymiary lub długości; z tego powodu nadano mu...

Funkcje, właściwości, wzory i obszar trójkąta równobocznego

A trójkąt równoboczny jest to wielokąt z trzema bokami, gdzie wszystkie są równe; to znaczy, mają ten sam środek. Dla...

Charakterystyka i typy trójkąta ostrego kąta

The trójkąty trójkąty są tymi, których trzy wewnętrzne kąty są ostrymi kątami; to znaczy pomiar każdego z tych kątów jest...

Przekształcono definicję Laplace'a, historię, do czego służy, właściwości

The przekształcony z Laplace'a w ostatnich latach ma duże znaczenie w badaniach inżynierii, matematyki, fizyki, wśród innych dziedzin naukowych, a...

Skład transformacji izometrycznych, typy i przykłady

The Transformacje izometryczne są to zmiany pozycji lub orientacji pewnej figury, które nie zmieniają ani formy, ani rozmiaru. Transformacje te...

Demonstracja twierdzenia dwumianowego i przykłady

The twierdzenie dwumianowe jest równaniem, które mówi nam, jak rozwinąć wyrażenie formy (a + b)n dla pewnej liczby naturalnej n....