Umiejętności społeczne

Obligacje afektywne, jak się rozwijają, rodzaje, przykłady

The więzi afektywne są to głębokie i trwałe więzi, które łączą jedną osobę z drugą poprzez przestrzeń i czas. Jest to zjawisko,...

Charakterystyka nieśmiałości, przyczyny i sposób jej przezwyciężenia

The nieśmiałość jest to wzorzec zachowania charakteryzujący się trudnościami komunikacyjnymi i zahamowaniem społecznym. Nie jest to jednak choroba i można...

Systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (SAAC)

The Systemy komunikacji rozszerzającej i alternatywnej (Począwszy od SAAC) to te urządzenia lub systemy, które pomagają i pozwalają ludziom mającym...

Poczucie przynależności, znaczenie i przykłady

The poczucie przynależności Jest to poczucie identyfikacji z określoną grupą, która może obejmować zarówno drużynę sportową, jak i instytucję lub całe społeczeństwo....

Czym jest społeczna wrażliwość?

The wrażliwość społeczna to zdolność jednostki do identyfikowania, postrzegania i rozumienia sygnałów i kontekstów w interakcjach społecznych. Oznacza to, w...

Czym jest wpływ społeczny?

Termin wpływ społeczny odnosi się do zmiany osądów, opinii lub postaw jednostki, która ma być narażona na osądy, opinie i...

Czym jest agresywność?

The agresywność jest to interakcja społeczna, często szkodliwa, mająca na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Może wystąpić w odwecie lub...

Historia psychologii społecznej, przedmiot badań, obszary i przedstawiciele

The psychologia społeczna jest dyscypliną odpowiedzialną za naukowy wpływ wpływu obecności innych ludzi (rzeczywistych lub wyobrażonych) na myśli, zachowania i emocje jednostki....

Praktyki społeczne Typy i praktyki językowe

The praktyki społeczne Są to nawyki i sposoby robienia rzeczy, które są ustanowione w społeczeństwie i są praktykowane w ten sam sposób...