Chemia

Właściwości jodu jodanu potasu, struktura, zastosowania i zagrożenia

The jodan potasu lub jodan potasu jest nieorganicznym związkiem jodu, a konkretnie soli, której wzór chemiczny to KIO3. Jod, pierwiastek...

Nomenklatura tlenków, rodzaje, właściwości i przykłady

The tlenki są rodziną związków binarnych, w których występują interakcje między pierwiastkiem a tlenem. Tak więc tlenek ma bardzo ogólną...

Tlenki niemetaliczne Jak powstają, Nomenklatura, Właściwości

The tlenki niemetaliczne Nazywane są również tlenkami kwasowymi, ponieważ reagują z wodą, tworząc kwasy lub zasady tworzące sole. Można to...

Właściwości tlenków metali, nazewnictwo, zastosowania i przykłady

The tlenki metali są to związki nieorganiczne utworzone przez kationy metali i tlen. Na ogół zawierają ogromną liczbę ciał stałych...

Tlenki azotu (NOx) Różne preparaty i nazewnictwo

The tlenki azotu są to zasadniczo gazowe związki nieorganiczne, które zawierają wiązania między atomami azotu i tlenu. Jego grupowy wzór...

Tworzenie podstawowych tlenków, nazewnictwo, właściwości i przykłady

The podstawowe tlenki są te utworzone przez połączenie kationu metalu z dianionem tlenu (OR2-); zazwyczaj reagują z wodą, tworząc zasady...

Formuła tlenku pionowego (PbO), właściwości, zagrożenia i zastosowania

The Tlenek hydrauliczny, znany również jako tlenek ołowiu (II) lub tlenek ołowiu, jest związkiem chemicznym o wzorze PbO. Występuje w...

Formuła, właściwości, zagrożenia i zastosowania tlenku nadchlorowego

The tlenek nadchlorowy, zwany także tlenkiem chloru (VII), bezwodnikiem nadchlorowym, dichlorometanem,jest nieorganicznym związkiem chemicznym o wzorze Cl2O7 Jego struktura jest...

Formuła tlenku cynku (ZnO), właściwości i zastosowania

The tlenek cynku to związek chemiczny o wzorze ZnO. Jest to nieorganiczny związek chemiczny stosowany jako składnik leków dostępnych bez...