Definicja i przykłady wartości duchowychThe wartości duchowe są pojęciami, które pozwalają ludziom na nawiązanie relacji z jednym lub kilkoma bóstwami. Człowiek rozwija te wartości przez całe życie, gdy otrzymuje szkolenie moralne, które przekładają się na dobre zachowanie i zwyczaje popierane przez kulturę.

Zazwyczaj wartościami duchowymi najbardziej traktowanymi przez teologię są harmonia, prawda, miłość, wiara i nadzieja. Wartości te są zdefiniowane jako fundamentalne dla człowieka, aby ustanowić głęboką relację z bogiem poza płaszczyzną ludzką i materialną (Miller i Miller, 2009).

Ogólnie rzecz biorąc, wartości duchowe koncentrują się na rzeczach, które przyczyniają się do duchowego rozwoju istot ludzkich bez żadnego związku z płaszczyzną materialną.

Są bardzo wpływowi w sensie osobistego spełnienia istot ludzkich i wpływają na sposób, w jaki odnoszą się do siebie nawzajem (Sanders, 2010).

Podstawową cechą wartości duchowych jest to, że są one powiązane z wierzeniami religijnymi iw tym sensie umożliwiają zrównoważony związek między ludźmi a bogiem. Szukają poprawy jednostki w płaszczyźnie nadprzyrodzonej.

Wartości reprezentują istotę i kwintesencję wiedzy nabytej przez ludzkość od tysięcy lat. Wartości dają człowiekowi wiedzę, której potrzebują, aby rosnąć, rozwijać się i stale się rozwijać.

Wartości to duchowe zdolności, które przekazują energię na wyższy poziom osobistego spełnienia (Science, 2017). Być może zainteresuje Cię również lista 100 wartości ludzkich.

5 najczęstszych wartości duchowych

1- Harmonia

Życie jest zazwyczaj pełne sprzeczności, konfliktów i nieporozumień. Duch jest jednostką, która musi opierać się na harmonii. W ten sposób, wyrażając i utrzymując nasze życie w harmonii, ciężko pracujemy, aby osiągnąć stan duchowej świadomości.

Kiedy osiąga się ten stan harmonii, duch otwiera się na niespodziewane możliwości, następuje proces ekspansji świadomości poza płaszczyzną fizyczną, a istota ludzka doświadcza trwałego stanu radości, mającego zdolność odkrywania swojej rzeczywistości w inny sposób i zdobyć lepszą wiedzę.

Harmonia pozwala ludziom pragnąć dobrego samopoczucia dla wszystkiego, co ich otacza. Jest to stan pokoju i pełni, który pozwala duszy zmierzać ku szczęściu.

Przykład harmonii można zaobserwować, gdy dana osoba poświęca się temu, co czyni go szczęśliwym, a co za tym idzie, stara się uszczęśliwić innych ludzi.

2- Prawda

Prawda jest ostatnim wyrazem boskości. Prawda jest zasadniczo rzeczywistością. Aby mieć prawdziwe myśli, zarówno słowa, jak i działania muszą być spójne z resztą naszego życia w spójny sposób, tylko w ten sposób możemy osiągnąć większy stan świadomości.

Bycie uczciwym to nie tylko mówienie do prawdy, ale jest także całkowicie przejrzyste w stosunku do naszych postaw i postaw wobec życia.

W ten sposób mówi się, że wszystkie okoliczności żyją w sposób nieelastyczny, pozwalając duszy wznieść się ponad płaszczyznę ludzkiej świadomości, osiągając duchowy wzrost.

Żyć według duchowej wartości prawdy to konsekwentnie żyć. Na przykład, jeśli mocno w coś wierzymy, działamy zgodnie z naszymi przekonaniami i nie są z nimi sprzeczne (Stapledon, 2014).

3- Dobroczynność

Postęp duchowy oznacza przekroczenie granic ego. Ego dba tylko o dobre samopoczucie i przyjemność. Aby prawdziwie zmienić orientację naszego życia, musimy zmienić ego na ducha.

Wielokrotnie jest rzeczą normalną, że w praktyce jednostka pomaga innym, czekając na coś w zamian. Działania te nie są charytatywne i w zamian szukają miłości, dóbr materialnych lub łask.

Miłość oznacza, że ​​nie czujemy się lepsi ani nie dajemy innym tego, czego potrzebują, aby czuć się lepiej w naszym życiu. Miłość przynosi prawdziwą i głęboką radość za czynienie dobra innym ludziom, bez bycia świadomym tego, co się dzieje.

Ta duchowa wartość jest rozumiana jako współczucie dla osoby obcej naszej rzeczywistości. Stara się odczuwać ból drugiego, jakby był jego własnym, szukać lekarstwa na ten ból, nie oczekując niczego w zamian (Jesús, 2015).

4- Wiara

Wiara jest często uważana za zdolność, a nie jako wartość. Jednak umysł może zaakceptować ideę wiary i przekształcić ją w dynamiczną zasadę życia. Wiarę opisuje się jako wiedzę duszy, której umysł jeszcze nie opanował.

Wszystko, co robimy w życiu, wymaga wiary w coś, w nasze zdolności, w technologię, w prawo, w uczciwość i wartości innych ludzi, między innymi..

Często nasza wiara jest ograniczona naszymi przeszłymi doświadczeniami i naszą gotowością do zaufania innym.

Aby wiara była częścią duchowych wartości człowieka, musimy najpierw zmienić orientację naszej pewności siebie, innych ludzi, pieniędzy lub jakiegokolwiek materialnego elementu na naszego ducha. Kiedy ufasz duchowi, rozumiesz życie z wyższej rzeczywistości.

Wiara jest przytłaczającym potwierdzeniem, że istnieje wyższe bóstwo, które chce przyczynić się do naszego osobistego rozwoju i dobrobytu.

Z tego powodu wartość wiary pomaga ludziom łagodzić ich zmartwienia, nie tracąc nadziei i stawiając czoła życiu bez strachu (Venemedia, 2014).

5- Nadzieja

Nadzieja jest wartością duchową, która odgrywa fundamentalną rolę w religiach takich jak katolicy i chrześcijanie.

Na poziomie duchowym wartość ta opiera się na przekonaniu, że duch ludzi nie jest elementem efemerycznym, ale po śmierci przekroczy poziom nadprzyrodzony.

Poza religią chrześcijańską nadzieja jest czymś więcej niż wartością duchową i jest również rozumiana jako wartość osobista, która daje ludziom możliwość życia z optymizmem, kierując energię na osiągnięcie celów.

To silnik, który pozwala nam otwierać i budować drogi, które prowadzą nas do tego, za czym tęsknimy. Jest to możliwość śnienia i działa jak motor życia.

Referencje

  1. Jesus, A. (6 grudnia 2015 r.). Wejdź do Jezusa. Źródło: Co to są wartości chrześcijańskie?: Access-jesus.com.
  2. Miller, D. i Miller, W. (16 kwietnia 2009 r.). Połysk! Pobrane z wartości duchowych są wartościami ludzkimi: info.shine.com.
  3. Sanders, N. (30 września 2010 r.). Społeczeństwo atlasu. Źródło: Duchowe wartości: atlassociety.org.
  4. Science, H. (2017). Nauka ludzka. Źródło: Duchowe wartości: humanscience.wikia.com.
  5. Stapledon, O. (2014). Czym są wartości „duchowe”? Adelaide: Biblioteka Uniwersytetu w Adelaide.
  6. (8 lipca 2014 r.). Venemedia. Uzyskane z definicji wartości duchowych: conceptdefinicion.de.