Pochodzenie taumaturgiczne, cechy i przykłady rytuałówThe taumaturgia Jest to akt robienia cudów lub czynów uważanych za magiczne w realnym świecie. Oznacza to, że jest to czynność wykonywania czynności, które w normalnych okolicznościach nie mogą być wykonywane przez zwykłą osobę. Istnieje kilka interpretacji tego pojęcia, ale ogólnie odnosi się ono do magii w celach niereligijnych.

Jednak w kontekście religii taumaturgia reprezentuje cuda, które teoretycznie mogą w szczególności wykonywać niektórych ludzi. Taumaturgię można również zdefiniować jako „czyn cudów”. Uważany jest za sposób dokonywania zmian w świecie fizycznym poprzez magiczne koncepcje.

Ktokolwiek praktykuje taumaturgię, uważany jest za cudotwórcę lub cudotwórcę. Jednym z głównych autorów tego terminu był Phillip Isaac Bonewits, druid i autor kilku książek związanych z pogaństwem i magią.

Indeks

 • 1 Historyczne pochodzenie
  • 1.1 Chrześcijaństwo
  • 1.2 Islam
  • 1.3 Judaizm
  • 1.4 Buddyzm
 • 2 Charakterystyka
  • 2.1 Koncepcja religijna
  • 2.2 Koncepcja pogańska
  • 2.3 Mechanika
 • 3 Przykłady rytuałów
 • 4 odniesienia

Historyczne pochodzenie

Taumaturgia ma inne pochodzenie, w zależności od kontekstu, do którego się odnosi. Jednak pierwsze przykłady użycia tego terminu przypisuje się różnym religiom, które pojawiły się ponad dwa tysiące lat temu..

Chrześcijaństwo

We wczesnych transkrypcjach Biblii greckiej termin ten był używany wyłącznie w odniesieniu do różnorodności chrześcijańskich świętych, którzy dokonywali cudów. Określony termin nie zawiera dokładnego tłumaczenia na język hiszpański, ale można go zdefiniować jako „ten, który czyni cuda”.

W przypadku chrześcijaństwa taumaturg w kontekście biblijnym jest świętym, który czyni cuda dzięki boskiemu nadzorowi Boga. Cuda nie robią ich ani razu, ale kilkakrotnie przez całe życie.

Wśród najwybitniejszych chrześcijan, których przypisuje się taumaturgom, wyróżniają się San Gregorio de Neocasarea (znany również jako San Gregorio el Taumaturgo), Santa Filomena i San Andrés Corsini.

Islam

Koran ma określony sposób definiowania cudów. Dla islamistów cud jest faktem boskiej interwencji w codzienne życie człowieka.

Według wiary islamu pierwszym taumaturgiem religii był sam prorok Mahomet w związku z objawieniem istnienia Boga (Allaha).

Jednak religia islamska zazwyczaj nie odnosi się do cudów tym samym arabskim słowem. Natomiast Koran często używa słowa „znak”, aby odnieść się do boskiej interwencji.

Cuda w tej religii są postrzegane inaczej. W rzeczywistości uważa się, że islamska taumaturgia jest odzwierciedlona przez samego proroka Mahometa, gdy wygłasza przemówienia, które można przypisać Bogu.

To znaczy fakt, że Bóg przemawia przez Mahometa jest jednym z najważniejszych faktów (lub znaków) taumaturgii w islamie.

Judaizm

Taumaturgia w judaizmie jest jedną z najbardziej skomplikowanych koncepcji w odniesieniu do magii w religiach.

Dla Żydów istniał mityczny styl magii zwany praktyczną kabałą, który mógł być realizowany przez żydowską elitę, która mogłaby wejść w kontakt z królestwem duchowym. Ta magia została przeprowadzona w okolicznościach uważanych za święte.

Jednakże judaizm zawsze zdecydowanie sprzeciwiał się stosowaniu magii i praktyk pogańskich, więc obecność tego terminu nie jest powszechna w żadnych okolicznościach religii.

Buddyzm

Buddyzm przedstawia również kilka przejawów taumaturgii w świętych pismach. W rzeczywistości, wśród wielkich tradycyjnych religii, buddyzm jest tym, który najbardziej zajmuje się „magicznym” światem.

Zakłada się, że medytacja buddyjska może dać swoim wierzącym pewne zdolności umysłowe, które do pewnego stopnia można uznać za nadludzkie..

Funkcje

Istnieją dwa sposoby interpretacji taumaturgii. Chociaż pojęcie to jest obecnie używane w odniesieniu do magicznych terminów niezwiązanych z religią, jego „cudowne” pochodzenie jest związane z wielkimi wierzeniami religijnymi świata, a zatem nie można go ignorować..

Koncepcja religijna

W większości dzisiejszych zorganizowanych religii słowo taumaturgia zwykle reprezentuje wszystko, co robią ludzie o dużej zdolności do łączenia się ze światem duchowym.

W przypadku chrześcijaństwa obejmuje ono wszelkiego rodzaju cuda dokonywane przez świętych lub ludzi z życiem zdolnych do wykonywania aktów wiary tej wielkości.

Chociaż linia dzieląca taumaturgię religijną od pogaństwa jest dość wąska, nie zawsze słuszne jest diaboliczne etykietowanie cudownych czynów.

Pogańska koncepcja

Jedno z współczesnych zastosowań terminu taumaturgii ma obecnie główną cechę relacji tego pojęcia z pogaństwem.

Kiedy używa się terminu taumaturgia, zwykle odnosi się to do przejawów magii niezwiązanych z bogami jakiejkolwiek religii.

Jednak termin pogański wywodził się z kultur religijnych starożytności. W rzeczywistości słowo „taumaturgia” było używane w odniesieniu do pojęć magicznych od XVI wieku.

Mechanika

Kiedy słowo zaczęło być używane do odnoszenia się bardziej do nowoczesnych pojęć magicznych, zaczęło się także odnosić do artefaktów mechanicznych.

W szesnastym wieku taumaturgia obejmowała serię artefaktów, które według zwykłych ludzi miały magiczne lub diaboliczne pochodzenie, ale w rzeczywistości były wytwarzane mechanicznie.

To znaczy, ponieważ rozumienie mechaniki i matematyki było dość ograniczone w XVI wieku, magiczne pochodzenie przypisywano tym artefaktom..

Przykłady rytuałów

Dzisiaj wielu ludzi wykonuje magiczne rytuały ściśle związane z taumaturgią. Niektóre z tych rytuałów opierają się na religii (szczególnie katolickiej), ale ogólnie są uważane za pogan w całości.

Od XIX wieku do początku XX wieku istniał porządek zwany Złotym Świtem, który praktykował wszelkiego rodzaju magiczne rytuały.

Z praktyk tego porządku odziedziczyliśmy narzędzia i wierzenia używane dzisiaj, takie jak pogańskie czary i duchowe rytuały magiczne.

Związek, jaki jednostki tworzą z postaciami religijnymi, można również uznać za taumaturgię, jeśli praktykuje się ją wyczerpująco.

Jednak ważne jest, aby zauważyć, że wiele religii we współczesnej epoce starało się odłączyć od magicznego królestwa, aby przyciągnąć więcej wierzących..

Referencje

 1. Thaumaturgy, The Free Dictionary autorstwa Farlex, (n.d.). Zrobione z thefreedictionary.com
 2. Taumaturgia, słownik online, (n.d.). Zrobione ze dictionary.com
 3. Praktyczna kabała, ucz się kabały, (n.d.). Zrobione z learnkabbalah.com
 4. Taumaturgia, Wikipedia w języku angielskim, 2018. Zrobiono z wikipedia.org
 5. Duchowość, dziś psychologia, (n.d.). Zrobiono z psicologytoday.com