Środowisko

Roślinność Puebla Najbardziej wyjątkowe cechy

The roślinność Puebla Reprezentują go lasy, lasy, krzewy i pastwiska. Dżungle stanowią prawie 20% powierzchni państwa, 17,3% lasów, 8,3% zarośli...

Roślinność Chihuahua Główne cechy

The roślinność Chihuahua Charakteryzuje się posiadaniem krzaków pustynnych jako głównych wykładników, ponieważ zajmują one wysoki procent całego stanu.Zgodnie z danymi...

Charakterystyka tropopauzy, skład chemiczny i funkcje

The tropopauza jest to pośrednia strefa przejścia między dwiema warstwami ziemskiej atmosfery. Znajduje się pomiędzy dolną warstwą atmosfery, zwaną troposferą,...

Charakterystyka tornada, przyczyny, typy i konsekwencje

A tornado lub trąba powietrzna to naturalne wydarzenie, które charakteryzuje się formowaniem rodzaju lejka powietrznego wytwarzanego przez zmianę prędkości i...

Czyste technologie, zalety, wady i przykłady

The czyste technologie to te praktyki technologiczne, które próbują zminimalizować wpływ na środowisko, który jest zwykle generowany w całej działalności...

Funkcje zrównoważonego rozwoju intelektualnego, osie i przykłady

The trwałość intelektualna odnosi się do jednego z podstawowych obszarów badanych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Stanowi część osi społecznej tej gałęzi studiów,...

Gleby Ekwadoru Charakterystyka, rodzaje, zastosowania

The Gleby Ekwadoru Wyróżniają się wielką różnorodnością. Republika Ekwadoru jest utworzona przez strefę kontynentalną i strefę wyspiarską utworzoną przez Wyspy...

Charakterystyka gleb piaszczystych, właściwości, skład, lokalizacja

The gleby piaszczyste to te, które charakteryzują się zawartością ponad 70% piasku w pierwszych stu centymetrach głębokości. Zawartość glinek w...

Charakterystyczne gleby gliniaste, skład, struktura i lokalizacja

The gleby gliniaste są tymi, w których skład cząstek (tekstura) przeważają cząstki mniejsze niż średnica 0,002 mm (zwane glinkami). Gdy...