Historia - Strona 5

Traktat z Tlatelolco, przyczyny i konsekwencje

Traktat z Tlatelolco to nazwa nadana Traktatowi o zakazie broni jądrowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Jest to umowa...

Traktat z Sèvres Kontekst, przyczyny, cele i konsekwencje

The Traktat z Sèvres Był to traktat pokojowy, który pomimo podpisania pod koniec pierwszej wojny światowej nie został ratyfikowany przez strony...

Traktat z San Ildefonso (1777) Kontekst, przyczyny i konsekwencje

Traktat z San Ildefonso Był to traktat podpisany 1 października 1777 r. Między Imperium Hiszpańskim a Imperium Portugalskim. Firma służyła...

Traktat z Saint-Germain Kontekst, warunki i klauzule

The Traktat z Saint-Germain jest to traktat pokojowy podpisany między siłami sprzymierzonymi (Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) a Austrią po...

Traktat z Neuilly Przyczyny, ważne punkty, konsekwencje

The Traktat z Neuilly Była to umowa podpisana między przedstawicielami Bułgarii i sprzymierzonych narodów, które zwyciężyły w pierwszej wojnie światowej....

Traktat o cechach Mon-Almonte, znakach i konsekwencjach

The Traktat z Mon-Almonte było porozumieniem osiągniętym przez konserwatywnego meksykańskiego polityka Juana Almonte z przedstawicielem królowej Hiszpanii, Alejandro Monem w...

Cele traktatu z Maastricht, sygnatariusze i wpływ na gospodarkę

The Traktat z Maastricht lub traktat o Unii Europejskiej Jest to jedna z najważniejszych umów, które zostały zawarte w ramach organizacji tego...

Tło i warunki Traktatu z Guadalupe Hidalgo

The Traktat z Guadalupe Hidalgo Został podpisany między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem po wojnie, którą oba kraje utrzymały w latach...

Traktat z Fontainebleau Tło, przyczyny i konsekwencje

The Traktat z Fontainebleau była umowa między napoleońskiej Francji i Hiszpanii w 1807. Celem tego traktatu umowa została umożliwić przejście...