Roślinność głównej cechy VeracruzThe roślinność w stanie Veracruz Jest wynikiem występowania takich czynników, jak położenie geograficzne, klimat i typ gleby. Te przez miliony lat dały początek dużej liczbie znanych dziś roślin.

Niektóre z najważniejszych rodzajów roślinności, jakie możemy znaleźć w regionie Veracruz, to: roślinność hydrofilowa, sawanny, lasy i lasy.

Hydrofilowa roślinność

Typowy dla ciepłego klimatu, jest dostosowany przez rośliny zielne. Ich gatunki mogą być wodne lub podwodne.

Jego głównymi przedstawicielami są popal i tular. Oba mogą mierzyć od 1 do 3 metrów i znajdują się na bagnistych lub stojących obszarach wodnych.

Różnią się tym, że popal ma duże i szerokie liście, a gałązka ma cienkie lub nieistniejące liście.

Ten typ roślinności służy jako siedlisko dla reszty wielu gatunków zwierząt. Ponadto są one również wykorzystywane do połowów, rolnictwa i środków transportu rzecznego. Możemy je znaleźć wzdłuż nadmorskich równin Veracruz.

Roślinność sawann

Typowe dla ciepłych klimatów i gleb, które łatwo odzyskują po spaleniu. Składa się z rozległych łąk i rozproszonych drzew, które nie przekraczają 8 metrów wysokości. Palma jest jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków tego rodzaju roślinności w Veracruz.

Ten rodzaj roślinności jest idealny dla zwierząt gospodarskich, ponieważ odbywa się w miejscach, gdzie latem pada deszcz.

W porze suchej powstają pożary, które zachęcają do tworzenia wzbogaconych pastwisk, które służą jako pokarm dla zwierząt.

Możemy go znaleźć na nadmorskich równinach stanu Veracruz.

Roślinność dżungli

Typowy dla ciepłego i wilgotnego klimatu, jest gęstą i bujną roślinnością, z drzewami, które mogą sięgać do 40 metrów wysokości, z bardzo silnymi korzeniami.

Są mchy i paprocie z zamkniętymi liśćmi, które prawie nie pozwalają na przechodzenie światła, sprzyjając wilgotności do rozmnażania grzybów.

Ten rodzaj roślinności można znaleźć w miejscach w pobliżu głównych systemów górskich, na południowy wschód od stanu.

Stanowi niesamowitą wartość ekonomiczną dla państwa, ponieważ ma ważną różnorodność roślin leczniczych i ozdobnych.

Roślinność leśna

Zazwyczaj rozwija się w klimacie umiarkowanym do zimnego. Występuje w nim wiele drzew o wysokości od 15 do 40 metrów.

Podkreśla sosnę i dąb, wśród wielu innych, które są używane jako drewno, a także inne gatunki paproci, ziół i grzybów.

Ten typ roślinności można znaleźć w górskich systemach centrum i północno-zachodniej części stanu.

Mają ważną wartość ekologiczną dzięki ich działaniom regulacyjnym w zakresie systemów hydrologicznych, które poprawiają jakość wody, chronią gleby i zmniejszają prawdopodobieństwo powodzi.

Referencje

  1. (n.d.). Roślinność Veracruz: Roślinność w stanie Veracruz w Meksyku. Odzyskano go 6 października 2017 r. Z witryny paratodomexico.com
  2. (2014, 6 maja). Rodzaje roślinności stanu Veracruz. autor: Rolando Hernández ... Odzyskano go 6 października 2017 r. Z prezi.com
  3. (n.d.). Roślinność i użytkowanie gruntów - Universidad Veracruzana. Odzyskano go 6 października 2017 r. Z cdigital.uv.mx
  4. (n.d.). Flora i fauna. Veracruz Odzyskano go 6 października 2017 r. Z cuentame.inegi.org.mx